Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Курс вищої математики. Додаткові розділи
Authors: Кузаконь, В. М.
Кирилов, В. Х.
Швець, В. Т.
Вашпанова, Н. В.
Вітюк, А. В.
Коновенко, Н. Г.
Угольніков, О. П.
Федченко, Ю. С.
Худенко, Н. П.
Нужна, Н. В.
Осадчук, Є. О.
Черевко, Є. В.
Keywords: диференціальне числення
інтегральне числення
теорія поля
комплексні числа
операційне числення
теорія ймовірностей
математична статистика
дискретна випадкова величина
комп'ютерна математика
дифференциальное исчисление
интегральное исчисление
теория поля
комплексные числа
операционное исчисление
теория вероятностей
математическая статистика
дискретная случайная величина
компьютерная математика
Issue Date: 2019
Abstract: Навчальний посібник «Курс вищої математики. Додаткові розділи» призначений для студентів інженерно-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів як денної, так і заочної форм навчання. Матеріал навчального посібника містить такі розділи вищої та прикладної математики: функції кількох змінних (диференціальне та інтегральне числення), математична теорія поля, елементи теорії комплексної змінної, операційне числення, теорія ймовірностей і математичної статистики, теорія випадкових подій, основи комп’ютерної математики. У посібнику наведено достатню кількість прикладів, що розкривають практичне застосування теоретичного матеріалу. Посібник рекомендовано усім студентам, що вивчають курс вищої математики.
Description: Курс вищої математики. Додаткові розділи : навч. посіб. для студентів інж.-технол. спец. вищ. навч. закл. / В. М. Кузаконь, В. Х. Кирилов, В. Т. Швець та ін. ; під ред. В. Т. Швеця ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Друк. дім, 2019. - 169 с.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/10632
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники: ознайомчий фрагмент (Tutorials: a fragment)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
775-A.pdf244.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.