Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Педагогічний контроль
Authors: Хоренжий, Н. В.
Лапінська, А. П.
Волошенко, О. С.
Keywords: якість освіти
освітній процес
вища школа
Issue Date: 2019
Abstract: Проблема забезпечення якості освіти у вищій школі в умовах жорсткої конкурентної боротьби на міжнародному ринку освітніх послуг набуває щодня все більшого значення.
Description: Хоренжий Н. В. Педагогічний контроль / Н. В. Хоренжий, А. П. Лапінська, О. С. Волошенко // Забезпечення якості вищої освіти : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 10–12 квіт. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; ред. кол.: Б. В. Єгоров (голова) та ін. – Одеса, 2019. – С. 164–166. – Бібліогр.: 1 назв.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/10743
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_konf_yakist_vysh_ osvit_2019_Khorengy.pdf314.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.