Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Деякі активні (інтерактивні) форми і методи навчання
Authors: Вітюк, А. В.
Коновенко, Н. Г.
Keywords: інтерактивні форми навчання
методи навчання
Issue Date: 2019
Abstract: При виборі викладачем ЗВО тих чи інших методик навчання, перш за все, слід прагнути продуктивного результату. При цьому студент має не тільки зрозуміти, запам’ятати та відтворити отримані знання, а й уміти ними оперувати, застосовувати знання у практичній діяльності в нестандартних і змінних умовах, установлювати причинно-наслідкові зв’язки під час аналізу процесів та явищ, конструювати власну діяльність тощо.
Description: Вітюк А. В. Деякі активні (інтерактивні) форми і методи навчання / А. В. Вітюк, Н. Г. Коновенко // Забезпечення якості вищої освіти : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 10–12 квіт. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; ред. кол.: Б. В. Єгоров (голова) та ін. – Одеса, 2019. – С. 267–270. – Бібліогр.: 2 назв.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/10893
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_konf_yakist_vysh_ osvit_2019_Vityuk_2.pdf271.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.