Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Ефективність використання інноваційно-інвестиційного потенціалу продовольчого бізнесу
Authors: Басюркіна, Н. Й.
Бєлали, Н. С.
Бордун, Т. В.
Бровкіна, Ю. О.
Воєцька, О. Є.
Волошенко, О. С.
Гончар, О. С.
Гордієнко, Л. В.
Гушан, С. В.
Дорошенко, А. В.
Драч, А. Л.
Жигунов, Д. О.
Зейналов, Р.
Іванченко, Ю. В.
Іоргачова, К. Г.
Карпінська, Г. В.
Коваленко, О. О.
Константинова, Т. В.
Корчагіна, К. І.
Котляр, Є. О.
Котюжинський, А. Р.
Кулькіна, І. О.
Малишкін, В. В.
Мащенко, О. І.
Молдован, А. В.
Моргунова, Ю. В.
Приходько, Л. С.
Просолович, О. Б.
Савченко, Т. В.
Салавеліс, А. Д.
Свистун, Т. В.
Соколова, В. I.
Соц, С. М.
Тележенко, Л. М.
Тітлов, О. С.
Турленко, Н. В.
Хоренжий, Н. В.
Шалений, В. А.
Швець, М. В.
Швець, Ю. В.
Шикунова, К. В.
Keywords: зернопереробні підприємства України
інноваційно-інвестиційний розвиток
інвестиційна привабливість
інноваційні технології
оцінка інвестиційної привабливості
енергозберігаючі технології
розвиток закладів громадського харчування
економічне обґрунтування проектів
харчовий бізнес в Україні
розвиток агропродовольчої сфери регіону
Issue Date: 2020
Publisher: ОНАХТ
Abstract: У монографії розглянуто теоретичні і прикладні питання інноваційно-інвестиційних процесів, які відбуваються в економіці України. Досліджено інвестиційну привабливість харчових, переробних і аграрних виробництв, готельно-ресторанного бізнесу в регіонах України. Обгрунтовано пропозиції стосовно інноваційно-інвестиційного розвитку бізнес-структур в умовах трансформаційної економіки. Видання рекомендується для наукових співробітників, керівників і фахівців підприємств АПК, харчової промисловості, ресторанного бізнесу, торгівлі, студентів закладів вищої освіти.
Description: Ефективність використання інноваційно-інвестиційного потенціалу продовольчого бізнесу : монографія / Н. Й. Басюркіна, Н. С. Бєлали, Т. В. Бордун та ін. ; за ред. Ю. О. Бровкіної ; Одес. нац. акад. харч. технологій. — Одеса : ОНАХТ, 2020. — 151 с. : табл., рис.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/13560
ISSN: 9786177503995
Appears in Collections:Монографії: ознайомчий фрагмент (Monographs: a fragment )

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Efektyvnist_vykorystannya.pdf5.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.