Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Підходи до класифікації за способом логіко-математичного опису модельованих економічних моделей
Authors: Коновенко, Н. Г.
Величко, О. М.
Keywords: економічні моделі
логіко-математичний опис
модельовані економічні системи
Issue Date: 2020
Abstract: Проведене дослідження показало необхідність застосування модельованих економічних моделей в сучасної економіці, їх види та характеристику, але застосування їх на прикладі конкретних підприємств потребує додаткового вивчення практичної та наукової літератури та її аналіз.
Description: Коновенко Н. Г. Підходи до класифікації за способом логіко-математичного опису модельованих економічних моделей / Н. Г. Коновенко, О. М. Величко // Зб. тез доп. 80-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 7–8 трав. 2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 208–209. – Бібліогр.: 7 назв.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/13601
Appears in Collections:Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80_sci_conf_of_teachers_20_Konovenko.pdf995.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.