Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Методичні аспекти реалізації професійної діяльності тьюторів
Authors: Вітюк, А. В.
Коновенко, Н. Г.
Осадчук, Є. О.
Keywords: професійна діяльність
тьюторство
Issue Date: 2020
Description: Вітюк А. В. Методичні аспекти реалізації професійної діяльності тьюторів / А. В. Вітюк, Н. Г. Коновенко, Є. О. Осадчук // Забезпечення якості вищої освіти : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 08–10 квіт. 2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; ред. кол.: Б. В. Єгоров (голова) та ін. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 307–310. – Бібліогр.: 2 назв.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/15246
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Metod_konf_2020_Vityuk_2.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.