Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Методологічні особливості дистанційного модулю у курсі «Вища математика» ОНАХТ
Authors: Коновенко, Н. Г.
Федченко, Ю. С.
Худенко, Н. П.
Keywords: Вища математика
дистанційний модуль
платформа Moodle
ОНАХТ
форум
чат
тест
мотивація
Issue Date: 2018
Abstract: Розглянуто особливості створення і впровадження дистанційного модуля в курсі «Вища математика» на платформі дистанційного навчання Moodle в ОНАХТ. Розроблено структуру дистанційного модуля курсу «Вища математика». Проведено аналіз результатів дистанційного модуля та соціального опитування студентів. Виявлено переваги та недоліки дистанційного навчання курсу «Вища математика» для студентів спеціальності 181 «Харчові технології».
Description: Коновенко Н. Г. Методологічні особливості дистанційного модулю у курсі «Вища математика» ОНАХТ / Н. Г. Коновенко, Ю. С. Федченко, Н. П. Худенко // Математика в сучасному технічному університеті : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28–29 груд. 2017 р. / НТУ України «Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського. – Київ, 2018. – С. 366–370 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/16416
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matematika_u_suchasnomu_univeri_18_Konovenko.pdf527.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.