Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Інтелектуальний капітал підприємств плодоовочеконсервної галузі України
Authors: Крупіна, С. В.
Мухаметова, О. А.
Keywords: інтелектуальний капітал
плодоовочеконсервна галузь України
інтелектуальний потенціал
Issue Date: 2020
Abstract: Інтелектуальний капітал – це інтелектуальний потенціал, який використовується суб'єктами господарювання у процесі виробництва з метою отримання доходу. На сьогоднішній день підприємства плодоовочеконсервної галузі є одними з ключових підприємств харчової промисловості України та важливим є їх розвиток за рахунок використання передових технологій, які мають бути насамперед безпечними. В роботі розглянуто складові структури інтелектуального капіталу, проблеми на шляху формування і використання інтелектуального капіталу підприємств та надано рекомендації по підвищенню та ефективному використанню інтелектуального капіталу в Україні.
Description: Крупіна С. В. Інтелектуальний капітал підприємств плодоовочеконсервної галузі України / С. В. Крупіна, О. А. Мухаметова // Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.–практ. конф., Одеса, 18 верес. 2020 р. / Одес. нац. політехн. ун-т та ін. – Дніпро, 2020. – С. 24–25. – Бібліогр.: 3 назв.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/18360
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchasn_menedzhment_ekonomich_system_20_Krupina.pdf1.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.