Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Основні аспекти розробки фінансової стратегії підприємств
Authors: Каламан, О. Б.
Андріанович, К. І.
Іванченко, Т. В.
Keywords: фінансова стратегія підприємства
методологія розробки фінансової стратегії
фінансові матриці
Issue Date: 2020
Abstract: В умовах нестабільної економіки країни необхідно формувати безпечну фінансову стратегію кожного підприємства, використовуючи для цього сучасні фінансові інструменти. На основі аналізу спеціальної літератури розглянуто дві групи, на які можна розподілити методологічні підходи до розробки фінансової стратегії підприємства, які базуються на побудові фінансових матриць: такі, що базуються на побудові матриць класифікації фінансових рішень і такі, в основі яких лежить рейтингова матриця фінансових стратегій.
Description: Каламан О. Б. Основні аспекти розробки фінансової стратегії підприємств / О. Б. Каламан, К. І. Андріанович, Т. В. Іванченко // Сучасний менеджмент економічних систем в координатах парадигми сталого розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.–практ. конф., Одеса, 18 верес. 2020 р. / Одес. нац. політехн. ун-т та ін. – Дніпро, 2020. – С. 148–151. – Бібліогр.: 8 назв.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/18361
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suchasn_menedzhment_ekonomich_system_20_Kalaman.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.