Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Концепція формування системи маркетингу підприємств агропродовольчої сфери
Authors: Богданов, О. О.
Keywords: маркетинг підприємства
підприємства агропродовольчої сфери
аграрний маркетинг
Причорноморський економічний район
маркетингова програма
Issue Date: 2020
Abstract: Особливості аграрного маркетингу зумовлюються специфікою всіє системи галузей агропродовольчої сфери. Надано оцінку стану та етапів розвитку маркетингової діяльності підприємств агропродовольчої сфери Причорноморського економічного району. Розглянуто три основні групи, на які можна умовно розділити сукупність досліджуваних підприємств регіону. Приведено концепцію формування системи маркетингу підприємств агропродовольчої сфери та базові принципи формування маркетингової програми на рівні підприємств агропродовольчої сфери.
Description: Богданов О. О. Концепція формування системи маркетингу підприємств агропродовольчої сфери / О. О. Богданов ; наук. кер. В. В. Лагодієнко // Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали Четвертої Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 8 жовт. 2020 р. / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2020. – С. 483–485. – Бібліогр.: 3 назв.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/18366
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Upravlinnia_rozvytkom_20_Bohdanov.pdf161.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.