Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Еволюція парадигми сталого розвитку
Authors: Козак, К. Б.
Keywords: сталий розвиток
політична економія
теорія економічного розвитку
парадигма сталого розвитку
Issue Date: 2020
Abstract: Однією з найбільш актуальних проблем відродження політичної економії, важливість вирішення якої не лише не заперечується, а активно обговорюється в академічних колах, є розбудова на новій концептуальній основі теорії економічного розвитку. Представлено етапи становлення парадигми сталого розвитку в систематизованому вигляді на основі хронологічної послідовності.
Description: Козак К. Б. Еволюція парадигми сталого розвитку / К. Б. Козак // Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали Четвертої Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 8 жовт. 2020 р. / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2020. – С. 449-451. – Бібліогр.: 1 назв.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/18367
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Upravlinnia_rozvytkom_20_Kozak.pdf142.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.