Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Причини та наслідки розвитку трудової міграції в Україні
Authors: Лагодієнко, В. В.
Швець, О. В.
Keywords: трудова міграція
трудові ресурси
ринок праці
Issue Date: 2020
Abstract: Проблема трудової міграції в Україні за останні роки набула актуальності, оскільки вона суттєво впливає на соціально-економічний розвиток як країн-донорів, так і країн-реципієнтів. Як складне економічне явище трудова міграція змінює склад трудових ресурсів, створює нову ситуацію на ринках праці, загострює демографічну ситуацію в країні. Проведено дослідження міжнародної трудової міграції, яка є комплексною проблемою, та надано напрями нагального її вирішення.
Description: Лагодієнко В. В. Причини та наслідки розвитку трудової міграції в Україні / В. В. Лагодієнко, О. В. Швець // Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали Четвертої Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 8 жовт. 2020 р. / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2020. – С. 423–425. – Бібліогр.: 3 назв.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/18372
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Upravlinnia_rozvytkom_20_Lahodiienko.pdf134.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.