Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Принципи дистанційного навчання та його особливості в методиці проведення практичних занять
Authors: Кожевнікова, В. О.
Ткачук, О. В.
Асауленко, Н. В.
Keywords: дистанційне навчання
методика проведення занять
практичні заняття
Issue Date: 2021
Description: Кожевнікова В. О. Принципи дистанційного навчання та його особливості в методиці проведення практичних занять / В. О. Кожевнікова, О. В. Ткачук, Н. В. Асауленко // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 305–308. – Бібліогр.: 4 назв.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/18547
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zab_yakosti_osv_2021_Kozhevnikova.pdf2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.