Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Реалізація кластерної політики при формуванні стратегії диверсифікації діяльності аграрних підприємств регіону
Authors: Літвінов, Д. О.
Пєчка, С. С.
Лагодієнко, В. В.
Keywords: кластерна політика
аграрні підприємства
стратегія диверсифікації діяльності
кластеризаія економіки
Issue Date: 2020
Abstract: Розглянуто сутність кластерної моделі як механізму формування стратегії диверсифікації діяльності підприємств аграрного сектору регіону; доцільність виокремлення аграрних регіональних кластерів за часом їх діяльності; особливість галузевого регіонального кластера, що зумовлює його відмінність від інших форм організації інтегрованих територіальних виробничих структур; обов’язкові умови створення аграрного регіонального кластера та заходи, необхідні для забезпечення ефективної діяльності кластера.
Description: Літвінов Д. О. Реалізація кластерної політики при формуванні стратегії диверсифікації діяльності аграрних підприємств регіону / Д. О. Літвінов, С. С. Пєчка, В. В. Лагодієнко // Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали Четвертої Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 8 жовт. 2020 р. / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2020. – С. 524–526. – Бібліогр.: 3 назв.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/18747
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Upravlinnia_rozvytkom_20_Litvinov.pdf170.26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.