Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Складові інноваційного туристичного бізнесу для розвитку економічного та соціокультурного середовища регіону
Authors: Саркісян, Г. О.
Любаров, Ю. Й.
Keywords: туристичний бізнес
інновації
інноваційний менеджмент
Причорноморський регіон
Issue Date: 2020
Abstract: В наш час туристична сфера входить до переліку найбільш прибуткових та динамічних галузей світового господарства. Розглянуто розвиток туристичної сфери в Причорноморському економічному районі України на даному етапі та напрями, за якими здійснюється інноваційна активність в туристичній сфері.
Description: Саркісян Г. О. Складові інноваційного туристичного бізнесу для розвитку економічного та соціокультурного середовища регіону / Г. О. Саркісян, Ю. Й. Любаров // Управління розвитком соціально-економічних систем : матеріали Четвертої Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Харків, 8 жовт. 2020 р. / Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2020. – С. 462–464. – Бібліогр.: 3 назв.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/18748
Appears in Collections:Публікаційна активність (Publications)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Upravlinnia_rozvytkom_20_Sarkisian.pdf129.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.