Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Проектування комплексних підприємств харчування при готелі
Authors: Ряшко, Г. М.
Новічкова, Т. П.
Keywords: проектування підприємств харчування
проектування об`єктів готельно-ресторанного господарства
проектування цехів
проектування обладнання
моделювання об'єктів
розрахунки цехів
Issue Date: 2017
Abstract: Наведено загальні положення до проектування комплексних підприємств харчування при готелях та порядок розроблення розділів для написання курсового проекту з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства». Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, комерційних училищ, що здійснюють підготовку спеціалістів з готельної і ресторанної справи, а також фахівців-практиків, які розробляють проектну документацію щодо створення нових, реконструкції і технічного переоснащення діючих об’єктів готельно-ресторанного господарства.
Description: Ряшко, Г. М. Проектування комплексних підприємств харчування при готелі [Текст] : навч. посіб. / Ряшко Галина Михайлівна, Новічкова Тамара Петрівна; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Чорномор'я, 2017. - 300 с. : табл., рис. - Бібліогр.: 295-296. – ISBN 978-966-555-304-5.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/3340
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники: ознайомчий фрагмент (Tutorials: a fragment)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ryashko_Novichkova.pdf186.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.