Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: 112127 Спосіб автоматичного регулювання параметрів мікроклімату в приміщенні
Other Titles: Пат. на винахід 112127 Україна, МПК (2016.01) F24F 5/00, G05D 23/01 (2006.01), G05D 22/02 (2006.01), G05D 3/12 (2006.01)
Authors: Муратов, В. Г.
Ананський, Д. В.
Keywords: мікроклімат в приміщенні
вологість повітря
зволоження повітря
температура повітря
частота обертання електродвигуна
зональний зволожувач
холодильний компресор
Issue Date: 2016
Abstract: Спосіб автоматичного регулювання параметрів мікроклімату в приміщенні, що передбачає вимірювання і регулювання відносної вологості повітря в приміщенні шляхом зміни витрат води на зволоження повітря, вимірювання температури повітря на виході зонального зволожувача і в приміщенні, та вимірювання і регулювання температури в приміщенні шляхом зміни частоти обертання електродвигуна холодильного компресора, який відрізняється тим, що регулювання температури в приміщенні здійснюють одночасною зміною частоти обертання електродвигуна холодильного компресора і переміщення кватирки пропорційно значенню відхилення від заданого значення суми відхилень поточних значень температури в приміщенні і швидкості її зміни, а при зниженні вказаної суми відхилень нижче заданого значення, кватирку установлюють у вихідне положення, при цьому задане значення температури в приміщенні корегують пропорційно відхиленню поточного значення температури повітря на виході зонального зволожувача.
Description: Пат. на винахід 112127 Україна, МПК (2016.01) F24F 5/00, G05D 23/01 (2006.01), G05D 22/02 (2006.01), G05D 3/12 (2006.01). Спосіб автоматичного регулювання параметрів мікроклімату в приміщенні / Муратов В. Г., Ананський Д. В. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № а2015 01073 ; заявл. 10.02.2015 ; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/4093
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pat_112127.pdf271.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.