Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Дослідження хлібопекарських властивостей борошняних сумішей
Authors: Волошенко, О. С.
Хоренжий, Н. В.
Дєткова, К. С.
Keywords: хлібопекарські властивості
борошняні суміші
Issue Date: 2018
Abstract: Мета роботи - обґрунтування можливості використання у складі хлібобулочних виробів у якості збагачувача екструдату, отриманого з цілого зерна пшениці.
Description: Волошенко, О. С. Дослідження хлібопекарських властивостей борошняних сумішей / О. С. Волошенко, Н. В. Хоренжий, К. С. Дєткова // Зб. тез. доп. 78-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 23–27 квіт. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2018. – С. 39–41 : табл. – Бібліогр.: 2 назв.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/4212
Appears in Collections:Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
78_nauch_konf_Voloshenko.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.