Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Міні-пекарні як один з елементів готельно-ресторанного бізнесу
Authors: Кожевнікова, В. О.
Ткачук, О. В.
Гушпіт, Л. О.
Keywords: міні-пекарні
готельно-ресторанний бізнес
Issue Date: 2018
Abstract: Зростання попиту на елітні хлібні продукти надає значно ширші перспективи малим підприємствам, оскільки вони є набагато мобільнішими і легко пристосовуються до потреб ринку.
Description: Кожевнікова, В. О. Міні-пекарні як один з елементів готельно-ресторанного бізнесу / В. О. Кожевнікова, О. В. Ткачук, Л. О. Гушпіт // Зб. тез. доп. 78-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 23–27 квіт. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2018. – С. 152–154. – Бібліогр.: 6 назв.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/4389
Appears in Collections:Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
78_nauch_konf_Kozhevnikova.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.