Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Використання фітоекстрактів для покращення структурно-механічних властивостей тіста зі слабкого борошна
Authors: Лебеденко, Т. Є.
Кожевнікова, В. О.
Карацуба, Н. Л.
Keywords: фітоекстракти
властивості тіста
слабке борошно
борошно
Issue Date: 2017
Abstract: Однією з задач сучасного хлібопечення є пошук безпечних способів регулювання реологічних властивостей пшеничного тіста, зумовлених зниженою якістю борошна, що надходить на підприємства галузі.
Description: Лебеденко Т. Є. Використання фітоекстрактів для покращення структурно-механічних властивостей тіста зі слабкого борошна / Т. Є. Лебеденко, В. О. Кожевнікова, Н. Л. Карацуба // Зб. тез доп. 77-ої наук. конф. викл. акад., Одеса, 18-21 квіт. 2017 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій; ред. кол.: Б. В. Єгоров (голова), Н. М. Поварова (заст. голови). - Одеса, 2017. – С. 58–60 : рис.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/5217
Appears in Collections:Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
77_nauch_konf_Lebedenko.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.