Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Використання екструдованої кормової добавки в годівлі коней
Authors: Єгоров, Б. В.
Цюндик, О. Г.
Keywords: кормові добавки
екструдована кормова добавка
годівля коней
Issue Date: 2017
Abstract: Екструдовану кормову добавку можна додавати до основного раціону коней або замінювати частину раціону, це покращить смак кормової суміші, підвищить апетит та стимулює травлення коней.
Description: Єгоров Б. В. Використання екструдованої кормової добавки в годівлі коней / Б. В. Єгоров, О. Г. Цюндик // Зб. тез доп. 77-ої наук. конф. викл. акад., Одеса, 18-21 квіт. 2017 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій; ред. кол.: Б. В. Єгоров (голова), Н. М. Поварова (заст. голови). - Одеса, 2017. – С. 16–18 : табл., рис.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/5376
Appears in Collections:Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
77_nauch_konf_Yegorov_6.pdf552.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.