Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Деякі аспекти використання екструдування для зневоднення вологих кормових засобів
Authors: Хоренжий, Н. В.
Keywords: екструдування
зневоднення кормових засобів
вологі кормові засоби
Issue Date: 2016
Abstract: Технологія переробки таких потенційно небезпечних кормових засобів з високою початковою вологістю, як кормові трави, корене- та бульбоплоди, м’ясні субпродукти, гідробіонти, повинна мінімізувати появу та ріст патогенної мікрофлори.
Description: Хоренжий, Н. В. Деякі аспекти використання екструдування для зневоднення вологих кормових засобів / Н. В. Хоренжий // Зб. тез доп. 76-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 18-22 квіт. 2016 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2016. – С. 17-18.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/5485
Appears in Collections:Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khorenzhiy.pdf593.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.