Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Аналіз чинних методів визначення основних показників якості зерна пшениці
Authors: Хоренжий, Н. В.
Волошенко, О. С.
Keywords: якість зерна пшениці
зерно пшениці
Issue Date: 2016
Abstract: Обговорюючи якість сировини чи продукції, передусім, ми маємо на увазі, що вона відповідає чинним нормам і стандартам. Проте при проведенні торгових операцій необхідно враховувати особливості стандартів на зерно, готову продукцію та методи визначення показників їх якості.
Description: Хоренжий, Н. В. Аналіз чинних методів визначення основних показників якості зерна пшениці / Н. В. Хоренжий, О. С. Волошенко // Зб. тез доп. 76-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 18-22 квіт. 2016 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2016. – С. 48-49.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/5486
Appears in Collections:Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khorenzhiy_2.pdf531.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.