Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: 80520 Коректор коефіцієнта потужності для частотно-регульованого електроприводу
Other Titles: Пат. на корисну модель 80520 Україна, МПК H02M 1/42 (2007.01)
Authors: Букарос, А. Ю.
Онищенко, О. А.
Keywords: частотно-регульований електропривод
коефіцієнт потужності
випрямляч змінної напруги
дросель
діод
вихідні виводи схеми
ключовий транзистор
фільтруючий конденсатор
датчики напруги
тактовий генератор
компаратор
D-тригер
Issue Date: 2013
Abstract: 1. Коректор коефіцієнта потужності для частотно-регульованого електроприводу, що містить мостовий діодний випрямляч змінної напруги, до виходу якого послідовно приєднані дросель, діод та один вихідний вивід схеми, другий вихідний вивід схеми з'єднаний через ключовий транзистор з середньою точкою дроселя та діода, фільтруючий конденсатор, включений паралельно обом вихідним виводам схеми, датчик вихідної напруги, датчик вхідної напруги, датчик струму дроселя, спрощену керуючу схему, який відрізняється тим, що в схемі стабілізації вихідної напруги сигнал з підсилювача похибки вихідної напруги подається на керуючий вхід тактового генератора синусоїдального сигналу, на тактовий вхід якого подається сигнал зі схеми визначення нульового значення вхідної напруги, а вихід генератора приєднаний до негативного входу суматора, на позитивний вхід якого подається сигнал з датчика вхідної напруги. 2. Коректор коефіцієнта потужності за п. 1, який відрізняється тим, що формування синусоїдальної форми споживаного струму здійснює компаратор, який порівнює сигнал завдання струму дроселя з сигналом датчика струму дроселя і формує керуючі імпульси на затворі ключового транзистора за допомогою D-тригера, який синхронізується таймером.
Description: Пат. на корисну модель 80520 Україна, МПК H02M 1/42 (2007.01). Коректор коефіцієнта потужності для частотно-регульованого електроприводу / Букарос А. Ю., Онищенко О. А. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. - № u201204086 ; заявл. 03.04.2012 ; опубл. 10.06.2013, Бюл. № 11.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/7145
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pat_kor_80520.pdf361.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.