Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Про форум, як засіб активізації самостійної роботи студентів
Authors: Федченко, Ю. С.
Коновенко, Н. Г.
Худенко, Н. П.
Keywords: форум
самостійна робота студентів
платформа Moodle
Issue Date: 2018
Abstract: В онлайн-курсах найважливішим і найпродуктивнішим засобом спілкування між викладачем і студентом, між самими студентами є саме форум. Згідно дослідження, ймовірність завершення курсу значно зростає, якщо студент приймає участь в обговоренні принаймні однієї з тем.
Description: Федченко Ю. С. Про форум, як засіб активізації самостійної роботи студентів / Ю. С. Федченко, Н. Г. Коновенко, Н. П. Худенко // Забезпечення якості вищої освіти : матеріали 49-ї наук.-метод. конф. ОНАХТ, Одеса, 11–13 квіт. 2018 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; ред. Б. В. Єгоров та ін. – Одеса, 2018. – С. 198–201: рис.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/8071
Appears in Collections:49-а науково-методична конференція: Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
49_NMK_Fedchenko.pdf1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.