Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: 125890 Спосіб виробництва вівсяної плющеної крупи «Традиційна»
Other Titles: Пат. на корисну модель 125890 Україна, МПК (2018.01) A23L 7/10 (2016.01), A23L 7/135 (2016.01), B02B 1/00, B02C 4/00
Authors: Соц, С. М.
Кустов, І. О.
Жигунов, Д. О.
Волошенко, О. С.
Хоренжий, Н. В.
Keywords: виробництво круп
вівсяні крупи
вівсяна плющена крупа «Традиційна»
очищення зерна
пропарювання зерна
шліфування зерна
сортування зерна
плющення зерна
голозерний овес
темперування зерна
сушіння зерна
зволоження зерна
Issue Date: 2018
Abstract: Спосіб виробництва вівсяної плющеної крупи, що включає очищення зерна від домішок, пропарювання, шліфування, сортування продуктів шліфування, плющення і сортування продуктів плющення, який відрізняється тим, що зерно голозерного вівса із вологістю не більше 15 % пропарюють при тиску пари 0,17-0,20 МПа 4-7 хв., темперують 15-25 хв., сушать до вологості не більше 14 %, одноразово шліфують, ядро зволожують підігрітою до 45-55 °C водою до вологості 17-19 %, відволожують 1-2 год., плющать та підсушують до вологості не більше 14 %.
Description: Пат. на корисну модель 125890 Україна, МПК (2018.01) A23L 7/10 (2016.01), A23L 7/135 (2016.01), B02B 1/00, B02C 4/00. Спосіб виробництва вівсяної плющеної крупи «Традиційна» / Соц С. М., Кустов І. О., Жигунов Д. О., Волошенко О. С., Хоренжий Н. В. ; власник Одес. нац. акад. харч. технологій. – № u201800091 ; заявл. 02.01.2018 ; опубл. 25.05.2018, Бюл. № 10.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/9423
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pat_kor_125890.pdf159.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.