Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Експериментальне обґрунтування способів корекції мікробіоценозу сільськогосподарських тварин та птиці
Authors: Левицький, А. П.
Лапінська, А. П.
Keywords: корекція мікробіоценозу
порушення антимікробної резистентності
мікробіоценоз сільськогосподарських тварин
способи корекції мікробіоценозу
мікробіоценоз птиці
Issue Date: 2019
Abstract: Метою досліджень було обґрунтування доцільності застосування різних засобів для корекції мікробіоценозу сільськогосподарських тварин та птиці.
Description: Левицький, А. П. Експериментальне обґрунтування способів корекції мікробіоценозу сільськогосподарських тварин та птиці / А. П. Левицький, А. П. Лапінська // Зб. тез доп. 79-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 16–19 квіт. 2019 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2019. – С. 24–26. – Бібліогр.: 3 назв.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/9579
Appears in Collections:Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zbirnuk_tez_79_konf_2019_Levitsky1.pdf456.42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.