Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Українська кухня: повернення до витоків та slow food як один із перспективних напрямків розвитку ресторанного бізнесу
Authors: Ткачук, О. В.
Лебеденко, Т. Є.
Новічкова, Т. П.
Keywords: українська кухня
slow food
розвиток бізнесу
ресторанний бізнес
Issue Date: 2020
Abstract: Завдяки безлічі історичних перипетій на території України, цей візерунок взаємних впливів та запозичень неймовірно складний та цікавий і дав свою неповторну різнобарвну картину культури та існування. Не зважаючи на таке розмаїття продуктів і страв є основні елементи, які формують «ядро» української кухні та визначають найбільш характерні риси.
Description: Ткачук О. В. Українська кухня: повернення до витоків та slow food як один із перспективних напрямків розвитку ресторанного бізнесу / О. В. Ткачук, Т. Є. Лебеденко, Т. П. Новічкова // Зб. тез доп. 80-ї наук. конф. викл. акад., Одеса, 7–8 трав. 2020 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса : ОНАХТ, 2020. – С. 162–164. – Бібліогр.: 5 назв.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/14194
Appears in Collections:Наукові конференції викладачів ОНТУ (Scientific conferences of the ONTU lecturers)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80_sci_conf_of_teachers_20_Tkachuk.pdf1.45 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.