Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Загальна концепція та один з напрямів забезпечення населення України хлібопекарною продукцією високої харчової цінності
Authors: Лебеденко, Т. Є.
Соколова, Н. Ю.
Кожевнікова, В. О.
Keywords: населення України
хлібопекарна продукція
висока харчова цінність
Issue Date: 2015
Abstract: Встановлено ефективність використання ароніїї чорноплідної в технології хлібобулочних виробів, як збагачувача харчової цінності так і живильного середовища для дріжджів, що в свою чергу відобразилось в покращенні якості готових виробів – пористості, кислотності, питомого об'єму, а також таких показників як газоутворююча здатність, інтенсивність газоутворення в тісті, бродильна активність та підйомна сила.
Description: Лебеденко, Т. Є. Загальна концепція та один з напрямів забезпечення населення України хлібопекарною продукцією високої харчової цінності / Т. Є. Лебеденко, Н. Ю. Соколова, В. О. Кожевнікова // Зб. тез. доп. Міжнар. наук.-практ. конф. «Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми», Одеса, [16-17 верес. 2015 р.] / Одес. нац. акад. харч. технологій; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2015. – С. 111-113. – Бібліогр.: 3 назв.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/6646
Appears in Collections:Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми (Food technologies, bakery and mixed fodders)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nauch_prakt_konf_2015_Lebedenko.pdf558.73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.