Found a mistake in the text on the site? Help us fix it!
Title: Сучасні вимоги до підготовки фахівців для індустрії гостинності
Authors: Лебеденко, Т. Є.
Солоницька, І. В.
Новічкова, Т. П.
Keywords: підготовка фахівців
індустрія гостинності
Issue Date: 2021
Description: Лебеденко Т. Є. Сучасні вимоги до підготовки фахівців для індустрії гостинності / Т. Є. Лебеденко, І. В. Солоницька, Т. П. Новічкова // Забезпечення якості вищої освіти: підвищення ефективності використання інформаційних технологій у здійсненні освітнього процесу : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-метод. конф., Одеса, 14–16 квіт. 2021 р. / Одес. нац. акад. харч. технологій ; під заг. ред. Б. В. Єгорова. – Одеса, 2021. – С. 434–435.
URI: https://card-file.onaft.edu.ua/handle/123456789/18608
Appears in Collections:Забезпечення якості вищої освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zab_yakosti_osv_2021_Lebedenko.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.